You are here

Funkcje portalu klienta

Portal klienta yourKONECRANES.com umożliwia uzyskanie online pełnego obrazu posiadanych zasobów i relacji z firmą Konecranes. Można uzyskać dostęp do raportów kontrolnych i serwisowych, harmonogramów serwisowych, historii czynności konserwacyjnych, wykazów zasobów, wydatków na serwis i szczegółów umów. Za pośrednictwem portalu yourKONECRANES możliwe jest nawet przedłożenie zleceń serwisowych.

Przegląd

Uzyskaj szybki przegląd alertów bezpieczeństwa, zagrożeń i wydatków poniesionych na wszystkie posiadane zasoby. Alerty TRUCONNECT® są wyświetlane na górze wraz z danymi dotyczącymi wykorzystania suwnic według godzin pracy i uruchomień. Podsumowanie zagrożeń dla zasobów obejmuje zagrożenia bezpieczeństwa, zagrożenia produkcyjne, zagrożenia nieustalone oraz możliwości usprawnień. Można również uzyskać informacje o całkowitych wydatkach na serwis lub wydatkach na poszczególne elementy posiadanych zasobów. Pasek aktywności wskazuje wszystkie czynności serwisowe w wybranych ramach czasowych; w zakładce dokumenty można wyświetlić wszystkie dokumenty generowane lub przesyłane w wybranym terminie; a przycisk nowego zlecenia serwisowego umożliwia przekazanie zlecenia serwisowego jednym kliknięciem. W dowolnej chwili można wyświetlić informacje z kontroli serwisowej i kontroli biznesowej.

TRUCONNECT

Monitorowanie zdalne - dane dotyczące eksploatacji można przeglądać według całej floty urządzeń lub poszczególnych jej elementów. Widok podsumowania pozwala na łatwe filtrowanie wyników według daty. Czytelne wykresy przedstawiają godziny pracy, uruchomienia silników wciągników, przeciążenia wciągników, zatrzymania awaryjne i przekroczenia temperatury. Możliwe jest również wyświetlenie szacunkowego czasu eksploatacji do kolejnego serwisu lub pozostałego czasu eksploatacji poszczególnych elementów (DWP).

Wykaz zasobów

Zobacz wszystkie posiadane zasoby w jednym miejscu, w tym TRUCONNECT i zasoby serwisowe. Na tym wykazie znajdują się szczegółowe informacje o każdym urządzeniu, takie jak opis, lokalizacja i status TRUCONNECT.

Kalendarz serwisu

Widok kalendarza umożliwia wyświetlenie zakończonych i zbliżających się czynności serwisowych. Kody barwne wskazują status usługi, a filtrowanie pozwala na wyświetlenie czynności dla poszczególnych produktów serwisowych.

Przegląd czynności serwisowych

Po kontroli serwisowej, profesjonalny serwisant z lokalnego oddziału Konecranes omówi z klientem otwarte zalecenia i wyceny, odpowie na pojawiające się pytania i zaplanuje kolejne działania. Informacje te można w dowolnej chwili przejrzeć na portalu yourKONECRANES.com. Na pasku aktywności filtrowanie dla zakończonych zleceń serwisowych pozwoli uzyskać podstawowe podsumowanie ostatnich czynności serwisowych. Dostępne jest podsumowanie zagrożeń z ostatniego serwisu i szczegóły każdego skontrolowanego elementu z zaleceniami i komentarzami serwisanta.

Kontrola biznesowa

Kontrola biznesowa aktualnego programu konserwacj pozwala ocenić zwrot z inwestycji i potwierdzić, że stanowi on motywację do ciągłych usprawnień. Portal zawiera informacje przedstawione w Kontroli biznesowej, do których dostęp jest możliwy w dowolnej chwili w karcie Kontrola biznesowa.

Można zapoznać się z informacjami dotyczącymi posiadanej umowy, jak również wszystkimi powiązanymi z nią produktami serwisowymi. W sekcji wydatków przedstawione są kwoty i wskaźniki KPI dla serwisu. Zasoby można sortować według wydatków i filtrować według typu czynności serwisowej; możliwe jest również bezpośrednie wyświetlenie zestawienia wszystkich wydatków. Inny filtr umożliwia wyświetlanie według istotności wydatku, aby móc określić trendy i kwoty wydatków dla najbardziej istotnych zasobów.