You are here

Monitorowanie zdalne TRUCONNECT® dla suwnic

Podłącz się do danych z Twojej suwnicy

Usługa zdalnego monitorowania TRUCONNECT korzysta z sensorów do zbierania danych, takich jak czas eksploatacji, uruchomienie silnika, cykle robocze i zatrzymania awaryjne, zapewniając w ten sposób przejrzystą analizę wykorzystania suwnic. Umożliwia również monitorowanie hamulców i falowników. Dane są przesyłane do Centrum Danych Usług Zdalnych, gdzie są kompilowane i udostępniane online na portalu klienta yourKONECRANES.com.

Dane TRUCONNECT dostępne w portalu yourKONECRANES.com obejmują:

  • kwestie dotyczące bezpieczeństwa, takie jak przekroczenie temperatury, próby przeciążenia i zatrzymania awaryjne,
  • statystyki operacyjne, takie jak cykle robocze i godziny pracy,
  • szacunkowe dane dotyczące pozostałego Konstrukcyjnego Okresu Pracy (KOP) wybranych elementów, takich jak wciągnik i hamulec wciągnika.

Alerty bezpieczeństwa są przekazywane automatycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS-ów w celu powiadomienia personelu wyznaczonego do kontaktu o wybranych zdarzeniach zagrożenia bezpieczeństwa. 

Funkcja dostępna dla całej floty suwnic

Monitorowanie zdalne TRUCONNECT jest aktualnie dostępne dla suwnic Konecranes CXT® do zastosowań przemysłowych oraz suwnic SMARTON® i innych indywidualnie budowanych suwnic do szczególnie wymagających zastosowań. Dostępność połączenia zdalnego jest oferowana z nowymi urządzeniami Konecranes, ale funkcja ta może być również zainstalowana w ramach modernizacji istniejących suwnic przemysłowych.