You are here

Obszary działalności

W strukturze organizacyjnej Konecranes wydzielono dwa obszary działalności: Serwis i Produkty.

Serwis
 

Sprzęt
 

Konecranes wykorzystuje globalną sieć serwisową, aby oferować usługi specjalistycznej konserwacji i modernizacji dla wszystkich typów suwnic przemysłowych, dźwignic i obrabiarek. Firma Konecranes działa w 626 lokalizacjach w 48 krajach.

 

Dział produktów oferuje podzespoły, dźwignice i rozwiązania przeładunkowe dla różnorodnych branży, w tym przemysłu przetwórczego, energetyki konwencjonalnej, energetyki jądrowej, sektorów wymagających obsługi ciężkich ładunków, portów, terminali przeładunkowych, stoczni i terminali masowych. Oferta produktowa obejmuje wiele marek, w tym markę korporacyjną Konecranes i ugruntowane marki STAHL CraneSystems, SWF, Verlinde, R&M oraz Sanma Hoists & Cranes.

Produkty
Bogata oferta serwisowa Konecranes obejmuje następujące produkty: , programy konserwacji prewencyjnej konserwacji prewencyjnej, naprawy i ulepszenia, pogotowie serwisowe, części zamienne, modernizacje i usługi specjalne, w tym usługi dla operatorów i doradztwo. 
Usługi zdalne TRUCONNECT® stanowią najnowszą innowację działu usług Konecranes, obejmującą obszary od okresowego raportowania danych po diagnostykę w czasie rzeczywistym, pomoc techniczną i monitorowanie produkcji.

Produkty
Suwnice przemysłowe, w tym suwnice do standardowej pracy, suwnice ciężkie oraz systemy lekkie stanowiskowe, między innymi suwnice lekkie i manipulatory ładunku; podzespoły, w tym wciągniki linowe, zestawy suwnicowe, elektryczne wciągniki łańcuchowe, wciągniki ręczne i akcesoria; suwnice dla energetyki jądrowej; suwnice portowe; Suwnice czerpakowe do rozładunku materiałów sypkich ze statków; wózki podnośnikowe; oraz suwnice stoczniowe.

 

Pozycja na rynku
Niekwestionowany lider rynku usług związanych z dźwignicami, dysponujący największą na świecie siecią serwisu dźwignic. Grupa jest też jednym z największych międzynarodowych dostawców usług serwisu obrabiarek.

 

Pozycja na rynku
Największy na świecie dostawca dźwignic przemysłowych. Światowy lider technologii wykonania przeciwwybuchowego suwnic. Światowy lider w dziedzinie elektrycznych suwnic przejezdnych dla przemysłu przetwórczego oraz stoczniowe suwnice bramowe. Liczący się globalny dostawca suwnic i wózków podnośnikowych do obsługi kontenerów oraz rozładunku ciężkich towarów jednostkowych i materiałów sypkich.
 

Baza kontraktów serwisowych
Blisko 420 000 urządzeń jest objętych kontraktami konserwacyjnymi Konecranes, z czego około 25% to produkty Konecranes.

Roczna produkcja
Dziesiątki tysięcy suwnic standardowych, wciągników linowych i elektrycznych wciągników łańcuchowych, jak również setki suwnic specjalnych. Setki wózków podnośnikowych.