You are here

Odpowiedzialność korporacyjna

Odpowiedzialność korporacyjna nie jest w Konecranes żadną nowością. Nie używając samego pojęcia odpowiedzialności korporacyjnej, od dawna podejmujemy ważne działania w dziedzinach bezpieczeństwa, jakości, ochrony środowiska i zarządzania kadrami. Nadeszła pora na zebranie tych inicjatyw w ramach globalnej strategii odpowiedzialności korporacyjnej Konecranes, zintegrowanie nowych aspektów i systematyczne rozwijanie naszych prac.

Nasze podejście do odpowiedzialności korporacyjnej można podsumować jednym kluczowym przesłaniem: Konecranes zamierza działać przez wiele lat. Zobowiązujemy się w odpowiedzialny sposób podnosić wydajność działalności naszych klientów.

Punktem wyjścia dla naszej odpowiedzialności korporacyjnej jest nasza misja, wizja i strategia, a nasze obietnice i zobowiązania przedstawiamy między innymi w naszych wartościach i Kodeksie postępowania.