You are here

Główne obszary odpowiedzialności korporacyjnej

Konecranes zamierza działać przez wiele lat. Zobowiązujemy się w odpowiedzialny sposób podnosić wydajność działalności naszych klientów.

Wierzymy, że długoterminowy rozwój można uzyskać tylko poprzez konsekwentne i odpowiedzialne działania. Zwiększamy wartość inwestycji naszych udziałowców z troską o dobrobyt naszych pracowników, środowiska i społeczności, w których działamy. Nadrzędną zasadą dla wszystkich naszych działań jest ustawiczne doskonalenie.

Przyjmuje się, że odpowiedzialność korporacyjna dotyczy wpływu firmy na otoczenie, obejmując mierzenie tego wpływu, komunikowanie go i podejmowanie odpowiednich działań. Zazwyczaj wyodrębnia się trzy obszary: odpowiedzialność środowiskową, odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialność ekonomiczną.
Prowadząc dialog z zainteresowanymi stronami, zdefiniowaliśmy w tych ramach własne obszary tematyczne.

Nasze obszary tematyczne to: bezpieczeństwo, podnoszenie ludzi, środowisko, uczciwość postępowania i inteligentna oferta.