You are here

Zobowiązania

Popieramy 10 zasad UN Global Compact:

1.    Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
2.    Eliminacja wszelkich przypadków udziału firmy w łamaniu praw człowieka.
3.    Poszanowanie wolności zrzeszania się i prawa do negocjacji zbiorowych.
4.    Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5.    Rzeczywiste zniesienie pracy dzieci.
6.    Przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia i dostępu do zawodów.
7.    Prewencyjne podejście do ochrony środowiska naturalnego.
8.    Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
9.    Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
10.  Przeciwdziałanie wszelkim rodzajom korupcji, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.