You are here

Strategia

Wyróżniamy się poprzez serwis i innowacje technologiczne

W Konecranes zobowiązujemy się proaktywnie zapewniać najwyższą jakość serwisu i zawsze być do dyspozycji klientów, aby mogli oni na nas polegać. Wierzymy, że kluczowe znaczenie ma nieprzerwane rozwijanie naszej oferty serwisowej i zwiększanie satysfakcji klientów.
Na tle konkurencji wyróżniamy się też technologią i innowacją. Konsekwentnie zwiększamy inwestycje w badania i rozwój. Wysoki priorytet mają dla nas bezpieczeństwo i jakość, toteż uwzględniamy te wymagania we wszystkich aspektach naszych działań.

Podnoszenie ludzi

Kluczowe znaczenie dla sukcesu mają nasi pracownicy wraz ze swoją wiedzą fachową i motywacją. Dlatego nieprzerwanie inwestujemy w szkolenia i rozwijanie umiejętności przywódczych. Im lepsi będą nasi pracownicy, tym lepsze usługi i produkty będziemy mogli oferować.

Globalna obecność

Konecranes zamierza stać się jeszcze bardziej dynamiczną i globalną siłą w branży dźwignicowej. Choć już dziś jesteśmy obecni w ponad 40 krajach, nadal istnieje wiele regionów, w których przydałoby się zwiększenie oferty produktowej i usługowej Konecranes. Uważamy, że możemy ten cel osiągnąć poprzez połączenie ciągłego wzrostu organicznego i przejęć. Kluczowe znaczenie będzie tu mieć szybka ekspansja na rynkach wschodzących.

Strategia dwukanałowa

Ze względu na znacznie rozdrobnienie naszych rynków docelowych prowadzimy sprzedaż zarówno bezpośrednią, jak i poprzez mniejsze przedsiębiorstwa budujące suwnice oraz poprzez dystrybutorów. Takie podejście dwukanałowe umożliwia firmie Konecranes uzyskanie maksymalnego pokrycia rynku przy jednoczesnym wykorzystaniu korzyści skali, jakie dają ujednolicone platformy produktowe.

Globalny łańcuch dostaw napędzany popytem

Połączenie globalnej obecności z obietnicą obsługiwania wszystkich klientów niezależnie od lokalizacji wymaga od nas utrzymywania globalnego łańcucha dostaw, który zapewnia zbliżone możliwości na całym świecie i pozwala zoptymalizować skalę działalności. Nasz łańcuch dostaw musi również być elastyczny, aby umożliwić reagowanie na wahania popytu, a przy tym zapewniać konkurencyjne czasy produkcji i dostawy przy jednoczesnym unikaniu zbyt dużych poziomów magazynowych.

Informacje w czasie rzeczywistym

Aby umożliwić szybkie podejmowanie trafnych decyzji, wierzymy w decentralizację procesów decyzyjnych i przenoszenie decyzji jak najbliżej klienta. Zapewnienie naszym pracownikom dostępu do kompletnych informacji w czasie rzeczywistym będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawiania naszych wyników w tym obszarze, dlatego też inwestujemy w systemy informatyczne nowej generacji, które dadzą nam nowe możliwości.