You are here

RESURS SUWNICY

RESURS – parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania.

Raport z przeprowadzonej analizy wykorzystania resursu zawiera:
* Szczegółowe informacje dotyczące urządzenia,
* Opis specyfiki pracy urządzenia,
* Wyniki przeprowadzonej analizy wykorzystania resursu w formie tabel i wykresów,
* Podsumowanie oraz ewentualne zalecenia.

W celu wykonania analizy wykorzystania resursu UTB zachęcamy do kontaktu z naszymi Specjalistami ds. Badań Suwnic.
Polska północna: Przemysław Załęski, [email protected] +48 881 333 760
Polska południowa: Kacper Popik, [email protected] +48 518 117 964

Content bottom