Konserwacja naprawcza i modyfikacje

Konserwacja naprawcza jest wykonywana po wykryciu wady i ma na celu przywrócenie suwnicy do stanu, w którym może realizować zaplanowaną dla niej funkcję. Szybka naprawa rozpoznanych wad zmniejsza ryzyko awarii i często jest wymagana przepisami.

Modyfikacje to stosunkowo łatwy i niedrogi sposób, aby wyposażyć posiadaną suwnicę w najnowsze funkcje i technologie. Najczęstsze modyfikacje obejmują wymianę wciągnika i elementów, układ sterowniczy o zmiennej szybkości, zdalne sterowanie radiowe i oświetlenie LED-owe. W porównaniu do modernizacji, modyfikacje zazwyczaj wymagają znacznie mniej planowania i wiążą się z krótszym przestojem urządzenia.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Planowe naprawy suwnicy

Usunięcie rozpoznanych wad jest wskazane z punktu widzenia bezpieczeństwa i ma sens ekonomiczny. Wady elementów zidentyfikowane podczas kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej są dokumentowane, a działania naprawcze są omawiane z klientami. Koordynujemy naprawy suwnicy i wciągnika z harmonogramami produkcyjnymi klientów, aby zminimalizować przestoje.

W przypadku awarii prosimy o kontakt w celu zamówienia napraw awaryjnych.

planned_crane_repairs.png