You are here

Modyfikacja — ControlPro

Modyfikacja — ControlPro

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO I SKUTECZNE MONITOROWANIE DZIĘKI MODYFIKACJI CONTROLPRO DLA SUWNIC

Dzięki rozwiązaniu ControlPro dowolny wciągnik na suwnicy może zostać wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe. Moduł ten rejestruje również dane eksploatacyjne do celów planowania konserwacji. Rozwiązanie ControlPro jest dostępne w postaci pakietu modyfikacji dla dowolnych suwnic, niezależnie od ich typu, marki czy wieku.

Tysiące modułów ControlPro zostało już zainstalowanych na różnych rodzajach suwnic, aby poprawić efektywność ich pracy. Oprócz przeciążeń, modyfikacja ControlPro gromadzi również inne dane eksploatacyjne z wciągnika, np.:

Kwestie bezpieczeństwa: Zatrzymania awaryjne, przypadki przeciążenia i przegrzania.   
   
Statystyki produkcyjne: Rozruchy silnika wciągnika, cykle pracy i roboczogodziny.

Czas eksploatacji: Hamulec wciągnika, układ mechaniczny wciągnika oraz konstrukcja wciągnika.

Dane te mogą posłużyć do planowania czynności konserwacyjnych poprzez powiązanie modułu ControlPro z funkcją monitorowania zdalnego TRUCONNECT® firmy Konecranes.