You are here

Zdalne sterowanie radiowe

Zdalne sterowanie radiowe

LEPSZY PRZEGLĄD DZIĘKI ZDALNEMU STEROWANIU RADIOWEMU

Modernizacja suwnicy o zdalne sterowanie radiowe to prosty sposób zwiększenia poziomu bezpieczeństwa. Zapewnia swobodę ruchów operatora i lepszą widoczność ładunku.

Lepsza ergonomia pracy zmniejsza obciążenia, jakim poddawany jest użytkownik i może równocześnie poprawić produktywność.

Dostępne są urządzenia radiowe do suwnic wszystkich marek, jak również radia z funkcjami specjalnymi i pracujące na licencjonowanych częstotliwościach.