Kontrole i zapobiegawcza obsługa techniczna suwnicy

Certyfikowani kontrolerzy i wyszkoleni technicy firmy Konecranes oferują precyzyjną ocenę stanu sprzętu. Oceniają oni zagrożenia, określają możliwości poprawy i przedstawiają zalecenia.

Program czynnej zapobiegawczej obsługi technicznej ma kluczowe znaczenie w celu poprawy bezpieczeństwa i produktywności. Zapobiegawcza obsługa techniczna może skrócić przestoje i poprawić niezawodność. Tworzymy proaktywny plan konserwacji, dostosowany do charakterystyki sprzętu, zastosowań i cykli pracy.

crane_inspections_and_pm.png

Globalne podejście do zarządzania konserwacją

Kontrole zapobiegawczej obsługi technicznej określają zagrożenia i możliwości ulepszeń. Duże doświadczenie i wiedza fachowa pozwalają nam dostosowywać zapobiegawczą obsługę techniczną do zaleceń poszczególnych producentów.

Konserwacja rutynowa, np. regulacje i smarowanie, ma na celu utrzymanie sprawności urządzenia oraz spełnienie zaleceń konserwacyjnych producenta sprzętu.

Kontrole zgodności z przepisami mają na celu zagwarantowanie spełnienia wymogów prawnych. Nasi wyszkoleni kontrolerzy i technicy są ekspertami w zakresie przepisów lokalnych. W niektórych krajach przepisy wymagają zaangażowania osób lub firm trzecich.

Te kluczowe zadania z zakresu kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej są uwzględnione w usługach serwisowych. Nasze produkty są połączone w formie programów serwisowych.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Produkty serwisowe dostosowane do wymogów

W większości krajów nasza konserwacja planowa MAINMAN™ Q3 łączy w sobie kontrole zapobiegawczej obsługi technicznej z konserwacją rutynową i stanowi podstawę naszego Programu zapobiegawczej obsługi technicznej CARE. Tam, gdzie jest to dozwolone, możemy również prowadzić kontrolę zgodności z przepisami w celu zagwarantowania spełnienia lokalnych wymogów prawnych.

Ocena MAINMAN™ Q3 to oferowania w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie kontrola zapobiegawczej obsługi technicznej, która zapewnia dogłębny przegląd stanu urządzeń. Ocena MAINMAN® Q3 stanowi podstawę naszego Programu zapobiegawczej obsługi technicznej CARE i spełnia również wymagania z zakresu okresowej kontroli zgodności z przepisami. Obok oceny MAINMAN® Q3 zawsze zalecana jest również konserwacja rutynowa.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Metoda ryzyka i zaleceń

Niezależnie od wykorzystywanej usługi, nasza metoda oceny ryzyka i zaleceń stanowi podstawę naszych ocen oraz procesów doradztwa.

Każdy element jest kontrolowany w celu sprawdzenia jego stanu. Wady, awarie i niezgodność z wymogami są dokumentowane i przypisuje się im jeden z trzech rodzajów ryzyka: ryzyko dla bezpieczeństwa, produkcyjne lub nieokreślone. Ponadto można zidentyfikować szereg możliwości ulepszeń. Określane są zalecane działania, które są następnie omawiane z klientem.

risk_and_recommendation_method.png

Nasze konsultacje

Tylko firma Konecranes oferuje specjalistyczne porady na każdym kroku. W ramach naszych konsultacji wykonujemy następujące przeglądy. 

Kontrola bezpieczeństwa
Ta kontrola na poziomie sprzętu ma na celu wykrycie wad lub problemów z zakresu bezpieczeństwa, zanim technik serwisu opuści zakład lub zanim sprzęt zostanie na powrót włączony do eksploatacji.

Wizytacje i kontrole serwisowe
Te kontrole na poziomie poszczególnych zadań lub całego zakładu oferują wgląd w ustalenia kontrolne i konserwacyjne, wskazują na zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecane działania.

Kontrola biznesowa
Ta kontrola aktualnego programu konserwacji na ogólnym poziomie biznesowym pozwala ocenić zwrot z inwestycji i potwierdzić, że stanowi on motywację do ciągłych usprawnień.

our_consultative_approach.png

Pełny dostęp do informacji na temat urządzeń

Nasz portal klienta stanowi prosty sposób dostępu do istotnych i bieżących informacji serwisowych. Umożliwia on wyświetlenie raportów serwisowych i pokontrolnych, jak również zleceń i historii serwisowej.

W zależności od programu serwisowego, można uzyskać dostęp online do:

• Spersonalizowanego mechanizmu logowania i możliwości tworzenia zleceń serwisowych
• Informacji, czy zlecenie serwisowe jest otwarte, w trakcie realizacji, czy też czynności się zakończyły
• Planów serwisowych wraz z harmonogramem wizyt dla poszczególnych urządzeń
• Listy umów aktywnych i przeszłych
• Listy zarejestrowanego sprzętu, zaklasyfikowanego wg lokalizacji
• Wybranych raportów pokontrolnych i innych raportów serwisowych wydanych przez firmę Konecranes
• Danych z usługi zdalnej TRUCONNECT®

full_access_to_information.png

Usługi doradcze uzupełniają program kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej

Niektóre elementy, które nie są łatwo dostępne do kontroli bez demontażu, mogą stanowić źródło nieokreślonego ryzyka. Firma Konecranes do wykrywania wad ukrytych lub uśpionych stosuje zaawansowaną technologię i testy nieinwazyjne.

Kontrola skrzynki przekładniowej: Elementy wewnętrzne są oceniane przy użyciu endoskopu i analizy oleju. W niektórych przypadkach skrzynkę przekładniową demontuje się w celu wykonania testów nieinwazyjnych na elementach wewnętrznych.

Kontrola sprzęgła: Sprzęgła to elementy o podstawowym znaczeniu dla bezpiecznej pracy suwnicy. W niektórych przypadkach muszą one zostać zdemontowane do kontroli.

Kontrola haka/chwytaka: Dostępne są techniki testów nieinwazyjnych w celu wykrycia wad ukrytych lub uśpionych haka lub chwytaka.

Kontrola magnetyczna liny RopeQ: Wewnętrzne druty, pasma i rdzeń, które nie są widoczne, są kontrolowane za pomocą urządzenia elektromagnetycznego.

consultation_services.png