You are here

Internet przemysłowy

Naszą wizją w firmie Konecranes jest tworzenie inteligentnych maszyn, świadomych własnego stanu oraz łączenie ich w sieć w celu zapewnienia przeglądu w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i produktywność.

Czwarta rewolucja przemysłowa: internet przemysłowy

Sercem koncepcji internetu przemysłowego jest szereg czujników, współpracujących w celu zbierania i analizowania danych do konkretnych celów. Dzięki takiemu trybowi pracy wydajność można podnieść na poziom, który jeszcze niedawno był niewyobrażalny.

Przez większość historii ludzkości produktywność wzrastała bardzo małymi krokami, a poziom życia również rósł bardzo powoli. Około 200 lat temu rozpoczęła się rewolucja przemysłowa, zainicjowana przez wprowadzenie produkcji mechanicznej. Siłę mięśni — ludzkich i zwierzęcych — zastąpiła moc urządzeń. Druga rewolucja przemysłowa miała swój początek w roku 1870, kiedy to w zakładzie przetwórstwa mięsa w Cincinnati w stanie Ohio (USA) rozpoczęła pracę pierwsza taśma produkcyjna, co oznaczało początek produkcji masowej i podziału prac przy zastosowaniu elektryczności. Automatyzacja procesów produkcyjnych rozpoczęła się w połowie lat 70. XX w., a obecnie świat wkracza w nową erę dzięki wprowadzeniu internetu przemysłowego. Niektórzy komentatorzy mówią o czwartej rewolucji przemysłowej albo Przemyśle 4.0.

Koncepcja internetu przemysłowego dotyczy integracji maszyn za pomocą czujników połączonych w sieć i oprogramowania. Będzie to oznaczało nie tylko głębokie przekształcenia przemysłu na całym świecie, ale wpłynie również na wiele aspektów naszego codziennego życia, w tym sposób wykonywania pracy. Internet przemysłowy zapewni większą szybkość i wydajność dla szeregu gałęzi przemysłu, w tym branży lotniczej, transportu kolejowego, energetyki, wydobycia ropy i gazu oraz opieki zdrowotnej. Niesie on nawet ze sobą obietnicę silniejszego wzrostu gospodarczego, większej liczby etatów o lepszej jakości i poprawy standardów życiowych, niezależnie od miejsca pobytu na kuli ziemskiej.

Trzy wymiary internetu przemysłowego

Internet przemysłowy łączy w sobie ulepszenia, jakie wniosły dwie poprzednie rewolucje: maszyny, obiekty, floty urządzeń i sieci zrodzone podczas rewolucji przemysłowej oraz innowacje w zakresie przetwarzania danych, informacji i systemów łączności wprowadzone podczas niedawnej rewolucji internetowej.

Na internet przemysłowy składają się trzy elementy:
Urządzenia inteligentne: w postaci nowego sposobu łączenia i komunikacji maszyn, obiektów, flot urządzeń i sieci za pośrednictwem zaawansowanych czujników, rozwiązań sterowania i aplikacji programowych.
Zaawansowane metody analityczne: wykorzystujące znaczenie analityki, algorytmy predyktywne, automatyzacje i głęboką wiedzę sektorową z zakresu materiałoznawstwa i energetyki w celu zrozumienia, jak działają maszyny i większe systemy.
Pracujący ludzie: połączenie ludzi, w dowolnym czasie i niezależnie od tego, gdzie się znajdują w obrębie obiektów przemysłowych, biur, szpitali czy w podróży — w celu promowania bardziej inteligentnych projektów, działań i czynności konserwacyjnych oraz generowania usług bezpieczniejszych i o wyższej jakości.

Połączenie inteligentnych maszyn, obiektów, flot urządzeń i sieci z ludźmi w pracy i w podróży otwiera nowe możliwości optymalizacji procesów i potencjał zwiększenia produktywności i wydajności. Co więcej, zmieni to równowagę konkurencyjną i zmusi pozostałą część rynku do szybkiej adaptacji. Tempo tego procesu będzie się różnić w zależności od gałęzi przemysłu, ale w miarę jak będzie się on rozprzestrzeniał, jego skutki będą coraz wyraźniej odczuwalne w całej gospodarce.

Industrial Internet Now — czyli Internet przemysłowy już teraz — to forum online poświęcone tematyce Internetu przemysłowego i tego, jak zmienia on świat obsługi materiałów.