You are here

KONSULTACJE Z NASZYMI EKSPERTAMI OD SUWNIC I WCIĄGNIKÓW

Osobisty kontakt z klientami serwisu suwnic

Konsultacje z naszymi ekspertami mogą ułatwić podjęcie decyzji. Nie ograniczamy się do pozostawienia raportu. Spotykamy się z klientami twarzą w twarz i omawiamy ustalenia, przedstawiamy zalecenia wynikające z naszej bogatej wiedzy fachowej oraz omawiamy, w jaki sposób poszczególne działania wpływają na działalność operacyjną i ogólny stan firmy.

Podstawę naszych procesów kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej stanowi nasza autorska metoda oceny ryzyka i zaleceń. Niezależnie od wykonywanej usługi, Metoda oceny ryzyka i zaleceń firmy Konecranes stanowi podstawę naszych procesów kontroli i konsultacji, przekładających się na bezpieczeństwo i wysoką produktywność.

Usługi kontroli i zapobiegawczej obsługi technicznej obejmują kilka kluczowych konsultacji, takich jak:

Kontrola bezpieczeństwa: Ta kontrola na poziomie sprzętu ma na celu wykrycie wad lub problemów z zakresu bezpieczeństwa, zanim technik serwisu opuści zakład lub zanim sprzęt zostanie na powrót włączony do eksploatacji.

Wizytacje i kontrole serwisowe: Te kontrole na poziomie poszczególnych zadań lub całego zakładu zapewniają przegląd informacji kontrolnych i konserwacyjnych, wskazują na zidentyfikowane zagrożenia oraz zalecają odpowiednie działania.

Kontrola biznesowa: Ta kontrola aktualnego programu konserwacji na ogólnym poziomie biznesowym pozwala ocenić zwrot z inwestycji i potwierdzić, że stanowi on motywację do ciągłych usprawnień.

Analiza suwnic przez naszych ekspertów

Choć tego nie słychać, suwnice mają wiele do powiedzenia na temat swojej kondycji. Na szczęście pracownicy naszej globalnej sieci wykwalifikowanych techników mówią w ich języku. Są oni ekspertami w diagnozowaniu, co dolega urządzeniom — nawet jeżeli chodzi o problemy niewidoczne gołym okiem. Dzięki zastosowaniu czołowej w branży technologii i testów nieinwazyjnych nasz serwis doradczy jest w stanie przy minimalnej ingerencji wykryć wady ukryte lub uśpione.