PORTAL KLIENTA YOURKONECRANES.COM

Nasz portal klienta yourKONECRANES.com zapewnia szybki i łatwy dostęp do informacji na temat serwisu Twoich urządzeń dźwignicowych. Dane eksploatacyjne z systemu TRUCONNECT i informacje o konserwacji i zasobach z programu MAINMAN są powiązane, zapewniając przejrzysty obraz zdarzeń i czynności w dowolnie wybranym interwale czasowym. Dane sumaryczne można szybko wyświetlać, analizować i udostępniać dla pojedynczego zasobu lub całej floty urządzeń. Obserwacja anomalii, wzorców i trendów pozwala podejmować poparte faktami, przemyślane decyzje w zakresie konserwacji.

craneyourkc.jpg

UZYSKAJ WGLĄD W DANE

Anomalie mogą objawiać się w postaci usterek, takich jak przeciążenia. Zdarzenia te uważa się za nieprawidłowości; po ich wystąpieniu należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania. Wiedza o tym, kiedy występuje przeciążenie, to pierwszy krok na drodze do określenia jego przyczyny.

Wzorce pomagają ujawnić związki pomiędzy zmiennymi. Przykładowo alerty o przeciążeniu lub zatrzymaniu awaryjnym lub zbyt częste uruchomienia mogą wskazywać na konieczność przeszkolenia operatora w celu ograniczenia czasu przestojów spowodowanego błędami człowieka i ryzyka incydentów bezpieczeństwa. Powtarzające się przegrzania silnika mogą wskazywać na wymagane zmiany w urządzeniu lub procesie.

Zbadanie trendów może pomóc określić priorytety dotyczące działań naprawczych i inwestycji. Analiza zachowań danych wraz z upływem czasu wspiera opracowanie konserwacji zapobiegawczej.

anompattren5.jpg

USTAL PRIORYTETY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH

Portal klienta dostarcza informacji o historii awarii i ustala priorytet dla zasobów zgodnie z wybranym kryterium w celu szybkiego wglądu w punkty zapalne dla pojedynczych zasobów lub dla całej floty. Pozwala to podjąć uzasadnione decyzje w zakresie konserwacji.

cxt.jpg

SZYBKI DOSTĘP DO DANYCH SERWISOWYCH

Na portalu yourKONECRANES.com można uzyskać dostęp do raportów kontrolnych i serwisowych, harmonogramów serwisowych, historii czynności konserwacyjnych, wykazów zasobów, wydatków na serwis i szczegółów umów. W trakcie wizyty serwisowej nasi mobilni serwisanci mogą szybko i skutecznie wprowadzić informacje potrzebne do uzyskania szybkiego dostępu do danych serwisowych. Za pośrednictwem portalu yourKONECRANES można też złożyć zgłoszenia serwisowe. Portal ten umożliwia uzyskanie online pełnego obrazu posiadanych zasobów i relacji z firmą Konecranes, przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

laptop5.jpg

ARCHIWIZACJA I POBIERANIE DANYCH

Na portalu yourKONECRANES można załadować dokumenty prawne i raporty w formie elektronicznej, co pozwala na cyfrowy dostęp do wszystkich, zebranych w jednym miejscu, danych o urządzeniach dźwigowych.

documents.jpg

Wyświetl informacje z kontroli serwisowych i kontroli biznesowych.

Po wizycie serwisowej serwisant z lokalnego oddziału omówi z klientem otwarte zalecenia i wyceny, odpowie na pojawiające się pytania i zaplanuje kolejne działania. Informacje o Przeglądzie serwisowym można w dowolnej chwili przejrzeć na portalu yourKONECRANES.com.

Przegląd biznesowy dokonuje analizy twojego aktualnego programu konserwacji i pozwala ocenić zwrot z inwestycji i potwierdzić, że stanowi on motywację do ciągłych usprawnień. Portal zawiera dane przedstawione w tym przeglądzie, takie jak informacje o warunkach umowy i wydatkach.

bizreview3.jpg