Bezpieczeństwo to podstawa

Chcemy, aby nasi pracownicy i klienci codziennie wracali bezpiecznie do domu. W firmie Konecranes żadne zadanie i usługa nie są tak ważne, żebyśmy zrezygnowali z wykonania pracy w bezpieczny i prawidłowy sposób.

Efektywność podnoszenia

Przestoje są rzecz jasna kosztowne, ale chcemy zapewnić jak najlepsze wykorzystanie czasu pracy. Oprócz bezpieczeństwa, naszym głównym celem jest poprawa efektywności.

Usługi firmy Konecranes

Oferujemy specjalistyczne usługi konserwacji i części zamienne do wszystkich marek i typów suwnic przemysłowych, wciągników i sprzętu portowego — od pojedynczych urządzeń po całe procesy produkcyjne. Naszym celem jest poprawa bezpieczeństwa i produktywności działań naszych klientów.

Konecranes jest oryginalnym dostawcą usług serwisowych zarówno dla urządzeń marki Konecranes jak i Demag.

Dlaczego warto wybrać Konecranes?

600 lokalizacji na całym świecie

2 miliona kontaktów serwisowych rocznie

14000 połączeń zdalnych

740 000 urządzeń objętych umowami o konserwację

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Nasze podejście do konserwacji suwnic

Opieka w okresie eksploatacji powoduje maksymalne wydłużenie okresu użytkowania suwnicy— maksymalizuje okresy pracy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów przestojów.

Aby zapewnić stałe usprawnianie bezpieczeństwa i produktywności, nasi specjaliści od suwnic stosują systematyczną metodę oceny ryzyka i zaleceń. Usługi doradcze wspierają procesy planowania i kontroli.

Kontrole i zapobiegawcza obsługa techniczna

określają zagrożenia i możliwości ulepszeń oraz wspomagają osiągnięcie zgodności z przepisami i normami.

Konserwacja naprawcza i modyfikacje

służą rozwiązaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa i produktywności oraz pozwalają skorzystać z możliwości ulepszeń.

Usługi doradcze

umożliwiają nakierowanie procesów decyzyjnych i zidentyfikowanie krytycznych kwestii dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii i wyszkolonych specjalistów, gdy konieczne jest bardziej dogłębne spojrzenie na suwnicę i jej elementy.

Usługi modernizacji

wydłużają ekonomiczny czas eksploatacji sprzętu i umożliwiają osiągnięcie większej wydajności, szybkości pracy, wytrzymałości oraz kontroli ładunku.

Nowy sprzęt

do dostawy nowych lub wymiany wyeksploatowanych urządzeń.

Opieka w okresie eksploatacji

Kompleksowe i systematyczne podejście do zagadnienia konserwacji, wspomagane przez narzędzia i procesy światowej klasy.

Programy serwisowe Konecranes

Począwszy od pierwszego KONTAKTU, poprzez naszą profesjonalną ocenę STANU sprzętu, aż po zapobiegawczą obsługę techniczną i usługi doradcze, które gwarantują optymalną OPIEKĘ, firma Konecranes dostosowuje programy serwisowe w taki sposób, aby wesprzeć działalność klientów. Kiedy niezbędne jest obustronne ZAANGAŻOWANIE w outsourcing procesów konserwacji lub też PEŁNE zlecenie konserwacji i obsługi materiałów podmiotowi zewnętrznemu, firma Konecranes dysponuje doświadczeniem i zasobami, które ułatwią realizację celów biznesowych.

USŁUGA KONTAKTU NA ŻĄDANIE

Po SKONTAKTOWANIU SIĘ z nami w sprawie części, awarii i innych doraźnych działań możemy szybko zareagować.

PROGRAM KONTROLI STAN

Firmom, które nie chcą powierzać zapobiegawczej obsługi technicznej podmiotom zewnętrznym, proponujemy program kontroli STAN, ułatwiający spełnienie lokalnych wymogów prawnych i wspierający procesy konserwacji na miejscu.

PROGRAM ZAPOBIEGAWCZEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ OPIEKA

Podstawą programu opieki w okresie eksploatacji są kontrole i zapobiegawcza obsługa techniczna. Dostosowujemy program zapobiegawczej obsługi technicznej OPIEKA do działalności klienta i uwzględniamy zastosowanie suwnicy, środowisko pracy, klasyfikację obciążeń, zalecenia producenta oraz przepisy lokalne.

PROGRAM KONSERWACJI ZAANGAŻOWANIE

Jeżeli potrzebna jest bardziej kompleksowa umowa konserwacyjna, nasz program konserwacji ZAANGAŻOWANIE może zostać dostosowany odpowiednio do wymagań klienta.

PEŁNY PROGRAM KONSERWACJI I EKSPLOATACJI

Klienci zainteresowani przekazaniem całego procesu obsługi materiałów, wraz z eksploatacją i konserwacją, podmiotom zewnętrznym, powinni zapoznać się z naszym programem konserwacji i eksploatacji PEŁNY.