Nasza suwnica ma już prawie 30 lat. Jak sprawdzić, ile czasu może jeszcze pracować?

Sprawdzenie niezawodności suwnicy ma na celu ocenę aktualnego stanu suwnicy i ocenę pozostałego czasu eksploatacji. Zespół wyszkolonych specjalistów firmy Konecranes zbierze informacje, przeprowadzi szczegółową kontrolę oraz wykona zindywidualizowane obliczenia i analizę techniczną. Kompleksowy raport oraz konsultacja specjalistyczna posłużą jako wytyczne dla napraw, modernizacji lub wymiany sprzętu.

how_much_time_is_left.jpg

Czy kontrola wzrokowa to jedyny sposób, aby sprawdzić, co się dzieje we wnętrzu liny?

Liny stalowe mogą składać się z setek pojedynczych drucików. Pęknięte pasma na zewnątrz liny można wykryć na drodze kontroli wzrokowej, która jednak nie pozwala ocenić stanu rdzenia i wewnętrznych pasm drutu. Technika RopeQ łączy w sobie metody kontroli wzrokowej i magnetycznej w celu oceny stanu zewnętrznego liny, jak również wewnętrznych drutów, pasm i rdzenia, które w normalnych warunkach są niewidoczne. Dane mogą posłużyć do oceny, czy linę można w dalszym ciągu bezpiecznie użytkować.

wire_rope.jpg

Słyszałem o pęknięciach zmęczeniowych, prowadzących do awarii przekładni. Jak mogę ocenić stan moich suwnic wciągnikowych w tym zakresie?

Kontrola zespołu przekładniowego dotyczy elementów wewnętrznych, których nie poddaje się zazwyczaj ocenie podczas rutynowej kontroli. Za pomocą endoskopu wykonujemy kontrolę wzrokową kół zębatych, łożysk, wałów i kluczy oraz przeprowadzamy analizę oleju. W niektórych przypadkach zalecamy demontaż skrzynki przekładniowej i nieinwazyjne badania poszczególnych kół zębatych lub innych elementów wewnętrznych.

hoist_gears.jpg

Koła naszej suwnicy nadmiernie się zużywają, a całe urządzenie potrafi się zakleszczyć w szynach. Jakie mam możliwości?

Szyny suwnicy mogą nie być tak proste, jak się wydaje. Badanie toru jazdy RailQ™ polega na wykorzystaniu zdalnie sterowanego robota, który zapewnia gruntowną kontrolę ustawienia i stanu szyn suwnicy. Technika RailQ, obejmująca pomiar rozstawu, prostości, wysokości i wysokości względem drugiej szyny, generuje czytelne raporty z trójwymiarowymi obrazami, które wizualizują obszary problemowe dotyczące szyn. Nasi technicy przeanalizują zebrane dane i przedstawią zalecenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawienia kół suwnicy, wałków prowadnika i innych elementów, metodę RailQ warto połączyć z badaniem geometrycznym CraneQ™.

wheel_wear.jpg

Jak możemy poprawić bezpieczeństwo i poziom umiejętności naszych operatorów suwnic?

Badania wykazują, że częstą przyczyną wypadków z udziałem suwnicy jest błąd człowieka. Nasze szkolenie dla operatorów suwnic pomaga ograniczyć liczbę błędów i rozwinąć umiejętności, które pomogą uniknąć poważnych obrażeń ciała u personelu, spowodowanych przez nieprawidłowe operacje. Szkolenie może zostać przeprowadzone w zakładach klienta lub w ośrodku szkoleniowym firmy Konecranes.

crane_operators.jpg

Mamy już program konserwacji, ale czy możliwe, że coś pominęliśmy?

W USA i Kanadzie Analiza odstępstw od wymogów to szczegółowe badanie metod i dokumentacji kontrolnej, programu zapobiegawczej obsługi technicznej, procesów naprawczych oraz bezpieczeństwa operatorów. Specjaliści firmy Konecranes zwiedzą zakład, sporządzając notatki i zbierając informacje na podstawie rozmów z wybranymi operatorami suwnic i personelem zakładu. Na koniec przedstawimy informację zbiorczą, wskazującą na ewentualne problemy z zakresu bezpieczeństwa, które mogą wymagać natychmiastowej uwagi, a także finalne sprawozdanie, umożliwiające stworzenie planów działania.

maintenance_program.jpg