You are here

Badanie geometrii suwnicy CraneQ™

KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD GEOMETRII SUWNICY

Czy w suwnicach występuje przedwczesne zużycie kół lub szyn, wady elementów konstrukcyjnych lub awarie napędu? Wszystkie te problemy to częste skutki złej geometrii suwnicy. Czy operatorzy suwnicy narzekali na dziwne dźwięki lub niewłaściwe pozycje, jakie zajmuje urządzenie? Badanie geometrii suwnicy CraneQ pomaga wykryć źródło tych objawów, a tym samym uniknąć poważnych awarii i kosztownych przestojów.

Dzięki pomiarom CraneQ weryfikujemy układ suwnicy — sprawdzamy, czy wózki końcowe są równoległe względem siebie i prostopadłe wobec dźwigara suwnicy, co jest warunkiem prawidłowej jazdy urządzenia. Ponadto weryfikowana jest geometria samych wózków końcowych, podobnie jak ustawienie kół w obrębie wózków końcowych. Mierzone są też dźwigary suwnicy, aby wykryć ewentualny przechył.

Badanie CraneQ bazuje na zaawansowanych i tradycyjnych metodach pomiarowych. Autorskie oprogramowanie oraz wykwalifikowani technicy kontroli gwarantują bardzo dokładną analizę geometrii suwnicy. Poza wynikami badania zapewniamy możliwość skorzystania z naszej wiedzy fachowej i zaplanowania działań naprawczych.

Analiza CraneQ zapewnia

• Precyzyjne pomiary ustawienia kół i wózków końcowych
• Weryfikację całego układu suwnicy i jej elementów ruchomych
• Analizę wychylenia dźwigara suwnicy
• Szczegółowe wyniki i bardziej dogłębną analizę niż w innych źródłach
• Zalecenia z zakresu regulacji kół i układu suwnicy