You are here

Kontrola skrzynki przekładniowej suwnicy i wciągnika

Kontrola skrzynki przekładniowej

Suwnica ma kilka kluczowych elementów: sprzęgła, zblocza, chwyty haka, przewody, akcesoria zawieszane na haku, skrzynki przekładniowe i inne. Niekiedy potrzebna jest bardziej szczegółowa ocena tych elementów niż ta, którą można uzyskać podczas regularnych kontroli i konserwacji technicznej. 

Wiele krajów wprowadziło przepisy wymagające kontroli otwartych skrzynek przekładniowych. Sprawdź lokalne przepisy oraz wymagania producenta, aby określić odpowiednią częstość kontroli skrzynki przekładniowej, lub skontaktuj się z lokalnym serwisem Konecranes w celu uzyskania pomocy.

Awaria skrzynki przekładniowej

W suwnicach intensywnie eksploatowanych lub będących w użyciu przez wiele lat może występować akumulacja uszkodzeń zmęczeniowych oraz inne niekorzystne zjawiska. W wyjątkowych przypadkach może wystąpić awaria całkowita skrzynki przekładniowej skutkująca upadkiem ładunku. W celu zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa zalecamy przeprowadzenie kontroli skrzynki przekładniowej, aby określić stan skrzynek przekładniowych suwnic oraz powiązanych elementów.

KONECRANES OFERUJE DWA RODZAJE KONTROLI SKRZYNKI PRZEKŁADNIOWEJ:

Kontrola skrzynki przekładniowej

Podczas kontroli skrzynki przekładniowej wyszkolony specjalista przeprowadzi kontrolę wzrokową kluczowych elementów oraz oceni prowadzone wcześniej działania konserwacyjne i kontrolne, aby uzyskać informacje dotyczące eksploatacji suwnicy. Inspektor zwykle sprawdza poziom oleju i bada wnętrze skrzynki przekładniowej oraz powierzchnie przekładni przy użyciu endoskopu. Może być konieczne pobranie próbki oleju do analizy w celu wykrycia obecności spalonego oleju, opiłków oraz innych potencjalnych problemów eksploatacyjnych. Regularne kontrole skrzynki przekładniowej można przeprowadzać w dowolnym momencie, szczególnie w przypadku suwnic, w których podejrzewa się problemy ze skrzynką przekładniową. W razie wykrycia usterki może być wskazane przeprowadzenie zaawansowanej kontroli skrzynki przekładniowej.

Zaawansowana kontrola skrzynki przekładniowej

W przypadku zaawansowanej kontroli skrzynki przekładniowej skrzynka zostaje zdemontowana, a elementy wewnętrzne są sprawdzane za pomocą technik badań nieinwazyjnych, takich jak penetracja barwnikami i guma magnetyczna. Zaawansowana kontrola skrzynki przekładniowej jest zalecana w przypadku urządzeń starszych niż 10 lat, intensywnie lub regularnie eksploatowanych, przekładni z cienkimi obręczami lub spawanymi szprychami, urządzeń eksploatowanych niezgodnie z założeniami projektowymi, suwnic o kluczowym znaczeniu oraz urządzeń o nieznanej historii. Taka kontrola jest w stanie wykryć drobne usterki niewidoczne gołym okiem, które mogłyby spowodować awarię w przyszłości.

Zaplanuj kontrolę skrzynki przekładniowej już dzisiaj

Elementy wewnętrzne skrzynki przekładniowej nie są zwykle poddawane kontrolom okresowym ani innym kontrolom zgodności. Skontaktuj się z najbliższym serwisem Konecranes, aby umówić kontrolę skrzynki przekładniowej już dzisiaj.