You are here

Kontrola sprzęgła

Sprzęgło mechaniczne między silnikiem wciągnika a układem wciągającym to kolejny element o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa sprzętu podnoszącego. Awaria sprzęgła wciągnika może spowodować upadek ładunku.

Sprzęgło jest rozbierane i oczyszczane ze starego smaru. Następnie przeprowadza się kontrolę wzrokową wszystkich powierzchni. Po kontroli konieczne może być wykonanie badań nieinwazyjnych. W przypadku sprzęgieł trudno dostępnych zaleca się ich wymianę. Prawidłowe ustawienie, montaż i smarowanie mają kluczowe znaczenie w kontekście odpowiedniej żywotności sprzęgła.