You are here

Sprawdzenie niezawodności suwnicy

Jak długo używana suwnica będzie zdatna do eksploatacji?

Sprawdzenie niezawodności suwnicy (CRS) to ekspertyza techniczna, która bada aktualny stan urządzenia i zawiera teoretyczne szacunki czasu, przez który będzie ono mogło być eksploatowane. Badanie to obejmuje konstrukcję, części mechaniczne i układy elektryczne oraz wskazuje na ewentualne potrzeby z zakresu konserwacji i modernizacji.

Wszystkie suwnice mają określony czas eksploatacji

Na wykonanie sprawdzenia niezawodności suwnicy można się zdecydować, kiedy nie ma pewności, czy suwnice spełnią rosnące potrzeby produkcyjne lub będą używane do celów innych niż te, do których były pierwotnie stworzone. Jeżeli występują problemy z zakresu bezpieczeństwa albo nie ma pewności, czy konieczna jest modernizacja, analiza CRS zapewni potrzebne informacje.

Proces analizy CRS

• Zespół specjalistów z firmy Konecranes obserwuje produkcję i środowisko eksploatacyjne suwnicy
• Ogólny stan konstrukcji i części suwnicy jest szczegółowo oceniany, ze szczególną koncentracją na kwestiach bezpieczeństwa, produktywności, niezawodności, użyteczności i pozostałej trwałości
• Przeprowadza się rozmowy z operatorami i personelem serwisowym oraz przegląd wszelkiej odpowiedniej dokumentacji
• Zespół sporządza szczegółowy raport i udziela dalszych konsultacji w zakresie konserwacji, modernizacji i przyszłych inwestycji