You are here

Słowniczek suwnicowy

nieprawidłowe warunki pracy – hamowanie mechaniczne

nieprawidłowe warunki pracy: warunki otoczenia niesprzyjające pracy suwnicy, szkodliwe lub niekorzystne. Mogą to być na przykład: żrące opary, szkodliwe warunki pogodowe, wyjątkowo wysokie lub niskie temperatury powietrza, niebezpieczne miejsca pracy urządzenia, duża wilgotność lub wysokie zapylenie.

wysięgnik (suwnicy pomostowej): element poziomy umożliwiający podnoszenie i opuszczanie ładunku w miejscu innym niż bezpośrednio pod bębnem wciągnika lub pod wózkiem, montowany na wózku.

wysięgnik suwnicy bramowej: przedłużenie dźwigara suwnicy i tym samym szyn wózka, dzięki czemu uzyskujemy wiekszy zasięg haka.

władza administracyjna lub regulacyjna: odpowiedni urząd państwowy, jeśli takowy istnieje, a w razie jego braku sam pracodawca.

hamulec: urządzenie niebędące silnikiem, umożliwiające zatrzymywanie lub wstrzymywanie ruchu poprzez działanie energii lub tarcia.

hamowanie hydrauliczne: metoda kontrolowania lub zmniejszania prędkości z wykorzystaniem przemieszczania cieczy.

hamowanie przeciwprądowe: kontrolowanie prędkości poprzez odwrócenie biegunowości prądu zasilającego silnika lub kolejności faz w celu wytworzenia momentu obrotowego przeciwnego do kierunku obrotu silnika.

hamulec podtrzymujący: automatycznie załączany hamulec cierny na wciągniku, dodatkowo uniemożliwiający ruch po odłączeniu zasilania hamulca.

hamulec mechaniczny podnoszenia: automatyczny hamulec cierny, którego przeznaczeniem jest kontrolowanie tempa opuszczania ładunków. Jest to urządzenie jednokierunkowe, które obciąża silnik tylko podczas opuszczania ładunku, nie zaś podczas wciągania.

hamowanie dynamiczne: metoda kontrolowania prędkości poprzez użycie silnika jako generatora i rozproszonej energii w rezystorach.

sposób hamowania: zastosowanie urządzenia lub metody do zatrzymania lub spowolnienia ruchu z wykorzystaniem energii lub tarcia.

hamowanie wiroprądowe: metoda zmniejszania lub kontrolowania prędkości z wykorzystaniem obciążenia hamującego generowanego przez indukcję elektryczną.

hamowanie sterujące: metoda kontrolowania prędkości poprzez zmniejszenie energii poruszającego się ładunku lub działanie siłą w kierunku przeciwnym.

wyznaczenie: wyraźne przydzielenie wybranej osobie określonych obowiązków przez pracodawcę lub jego pełnomocnika.

upoważnienie: wskazanie osoby przez władzę regulacyjną lub odpowiednio umocowaną władzę administracyjną.

wciągnik pomocniczy: urządzenie dodatkowe używane zazwyczaj do podnoszenia z większą prędkością mniejszych ładunków niż wciągnik główny.

hamowanie awaryjne: metoda spowalniania napędu używana przy braku zasilania. Proces hamowania jest inicjowany przez operatora, a w niektórych przypadkach automatycznie w chwili odcięcia zasilania napędu.

hamowanie mechaniczne: metoda kontrolowania lub zmniejszania prędkości z wykorzystaniem tarcia.