You are here

hamowanie pneumatyczne – suwnica bramowa z wysięgnikiem

hamowanie pneumatyczne: kontrolowanie lub zmniejszanie prędkości z wykorzystaniem sprężonego gazu.

wysięg żurawia: element, po którym przemieszcza się wózek żurawia przyściennego.

kabina zwykła: pomieszczenie operatora, z którego steruje on suwnicą.

panel sterowania: zespół podzespołów, w tym statycznych, magnetycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i innych, sterujący przepływem zasilania silnika lub innych urządzeń w reakcji na sygnały z konsoli przycisków, wyłącznika głównego, programu automatycznego, zdalnego sterowania lub innego podobnego urządzenia.

hamowanie serwisowe: metoda spowalniania ruchu suwnicy podczas zwykłej pracy.

suwnica kabinowa: suwnica, której ruchami steruje operator za pomocą kontrolerów umieszczonych w kabinie sterowniczej, ktora znajduje się na suwnicy.

kabina: pomieszczenie operatora, z którego steruje on suwnicą.

kontroler ręczny: kontroler, którego podstawowe funkcje są wykonywane przez urządzenia obsługiwane ręcznie.

pomost: element suwnicy złożony z czołownic, pomostu serwisowego, dźwigarów oraz mechanizmu lub mechanizmów napędowych jazdy suwnicy.

kabina otwarta: pomieszczenie operatora używane do sporadycznej obsługi suwnicy, która jest zazwyczaj obsługiwana z hali z poziomu zero.

zderzak (bufor): urządzenie służące do amortyzacji siły uderzenia na końcu dozwolonego toru jazdy poruszającego się wózka lub suwnicy bądź w razie zetknięcia się dwóch poruszających się wózków lub suwnic. Jest montowany na wózku, odbojnicy na torowisku czy tez na pomoście.

skrajnia: minimalna odległość między dowolną częścią suwnicy a najbliższą przeszkodą.

odbierak prądu: urządzenie stykowe służące do odbierania prądu z szynoprzewodów zasilających suwnicę lub też firany kablowej.

przewody zasilające: przewody elektryczne (firanka kablowa) doprowadzające zasilanie i sygnały sterujące do wózka (lub wózków), często prowadzone wzdłuż jednego z dźwigarów suwnicy.

przewody zasilające wzdłuż torowiska: przewody elektryczne doprowadzające zasilanie i sygnały sterujące do suwnicy, prowadzone wzdłuż torowiska suwnicy.

kontroler: urządzenie lub zespół urządzeń do kontrolowania sposobu dostarczania zasilania do kontrolowanego urządzenia.

hamowanie regeneracyjne: metoda kontrolowania lub zmniejszania prędkości poprzez odprowadzanie energii elektrycznej generowanej przez silnik z powrotem do obwodu zasilania.

kontroler ze sprężynowym urządzeniem powrotnym: po zwolnieniu taki kontroler automatycznie powraca do pozycji neutralnej (wyłączonej).

ruch pomostu: ruch występujący podczas przesuwania suwnicy po torowisku.

suwnica automatyczna: po uruchomieniu taka suwnica przechodzi przez wcześniej ustawiony cykl lub wiele cykli pracy.

suwnica: urządzenie przeznaczone do opuszczania i podnoszenia ładunków oraz przemieszczania ich w płaszczyźnie poziomej, wyposażona w mechanizm wciągający stanowiący jej główny elelment.

suwnica bramowa z wysięgnikiem: suwnica półbramowa lub bramowa, w której dźwigary pomostu poprzecznie wykraczają poza szyny suwnicy z jednej lub obu stron.