You are here

krążek linowy stabilizujący – blok górny

nieobrotowy krążek linowy (stabilizator): ten krążek linowy wyrównuje naprężenie w przeciwległej części liny. Ze względu na niewielki zakres ruchu nie jest uznawany za krążek obrotowy.

wyłącznik główny, sprężynowy: po zwolnieniu taki wyłącznik główny automatycznie powraca do pozycji wyłączonej (neutralnej).

czołownice: zespół składający się z kół, ramy, osi i łożysk, podtrzymujący nogi suwnicy bramowej lub dźwigary suwnicy pomostowej.

wyłącznik zatrzymania awaryjnego: ręcznie aktywowany wyłącznik używany do odłączania zasilania bez użycia zwykłych urządzeń sterujących.

podstawa: poziomy element strukturalny łączący dolne końce dwóch lub większej liczby nóg suwnicy bramowej.

rozpiętość: pozioma odległość między środkami szyn jezdnych.

wózek: urządzenie przesuwające się po szynach pomostu suwnicy, podtrzymujące zblocze.

należy: to słowo sygnalizuje zalecenie, którego przestrzeganie zależy od konkretnej sytuacji.

wyłącznik główny (rozłącznik suwnicy): wyłącznik ten kontroluje zasilanie suwnicy z szynoprzewodu wzdłuż torowiska.

ciągnięcie pod kątem: część siły ciągnącej liny wciągnika działająca poziomo, gdy liny wciągnika nie są obsługiwane idealnie pionowo.

ruch wózka: przemieszczanie się wózka.

przełącznik (zawór): urządzenie służące do rozłączania, modyfikowania lub załączania połączeń w obwodzie hydraulicznym, pneumatycznym lub elektrycznym.

wyłącznik: wyłącznik kontrolujący dopływ zasilania do szynoprzewodów zasilających wzdłuż torowiska, znajdujący się zazwyczaj na poziomie zero.

wyłącznik krańcowy: urządzenie aktywowane określonym ruchem urządzenia, służące do rozłączania lub modyfikowania obwodu hydraulicznego, pneumatycznego lub elektrycznego związanego z danym urządzeniem.

bez nadzoru: określenie sytuacji, w której operator nie znajduje się przy urządzeniach sterujących suwnicą. Jeśli jednak urządzenia sterujące suwnicy sterowanej z poziomu zero znajdują się w zasięgu wzroku operatora i w takiej samej odległości od operatora, co od ramienia suwnicy, przyjmuje się, że suwnica jest nadzorowana.

obrotowy krążek linowy: krążek linowy obracający się podczas podnoszenia lub opuszczania zblocza ładunkowego.

ukośnik (/): zastosowanie tego znaku między słowami oznacza, że słowa te można interpretować osobno lub razem; odpowiednik łącznika „i/lub”.

odbój: element używany jako ogranicznik zakresu ruchu suwnicy lub wózka. Zazwyczaj jest przymocowany do konstrukcji stalowej torowiska lub dźwigara suwnicy i nie ma zdolności pochłaniania energii.

wyłącznik główny: ten wyłącznik steruje działaniem przekaźników, styczników i innych urządzeń zdalnie sterowanych.

zblocze górne: nieruchome zblocze zainstalowane na wózku, podtrzymujące ładunek i zblocze hakowe poprzez zespół ramy, łożysk, krążków linowych i czopów.