You are here

suwnica sterowana z poziomu zero – suwnica półbramowa

suwnica sterowana z hali z poziomu zero: operator steruje ruchami suwnicy za pomocą kontrolerów przewodowych zwieszonych z suwnicy w wyznaczonym miejscu.

suwnica do transportu materiałów stopionych: rodzaj suwnicy pomostowej używanej do transportowania lub wylewania ciekłego materiału.

suwnica bramowa: suwnica przypominająca suwnicę pomostową, z tą różnicą, że pomost przenoszący wózek (lub wózki) jest sztywno podtrzymywany na co najmniej dwóch nogach przemieszczających się po szynach lub innych torach.

suwnica ręczna: suwnica przemieszczana poprzez ręczne ciągnięcie łańcucha zamkniętego lub ręczne przesuwanie ładunku lub haka. Mechanizm wciągnika takiej suwnicy również jest obsługiwany ręcznie.

suwnica zewnętrzna: suwnica, która jest eksploatowana na zewnątrz bez możliwości składowania w miejscu osłoniętym przed warunkami pogodowymi. Suwnica wewnętrzna okresowo używana na zewnątrz nie jest klasyfikowana jako suwnica zewnętrzna.

suwnica zasilana: suwnica z napędem pneumatycznym, elektrycznym, spalinowym lub hydraulicznym.

suwnica do reaktorów atomowych: suwnica bramowa lub pomostowa poruszająca się po torze okrągłym w elektrowni atomowej.

suwnica zdalnie sterowana: suwnica, której ruchami operator steruje za pomocą nadajnika radiowego niepodłączonego fizycznie do suwnicy.

suwnica sterowana z pulpitu: suwnica, której ruchami operator steruje za pomocą kontrolerów umieszczonych w sterowni bądź na ruchomej lub stałej platformie albo kabinie niezwiązanej z suwnicą.

suwnica pomostowa: suwnica wyposażona w ruchomy pomost jedno- lub wielodźwigarowy, po którym poryusza sie wciągnik, pomost porusza się po torowisku z szynami jezdnymi.

suwnica półbramowa: suwnica bramowa, w której jeden koniec pomostu jest podtrzymywany przez czołownice przesuwające się po szynie znajdującej się w pewnej odległości od poziomu zero, a drugi koniec jest sztywno podtrzymywany przez jedną lub kilka nóg przesuwających się po szynach znajdujących się na posadzce.