You are here

zblocze – krążek linowy

zblocze: zespół jarzma lub haka, łożyska, czopów, ramy i krążków linowych zawieszony na łańcuchu lub linie wciągnika. Obejmuje również wszystkie akcesoria wplecione w liny wciągnika.

musieć: słowo sygnalizujące, że danego zalecenia trzeba bezwzględnie przestrzegać.

zwykłe warunki pracy (suwnic kabinowych): warunki, przy których operacje wykonywane przez suwnicę mieszczą się w oryginalnych parametrach projektowych. W takich warunkach operator siedzi przy urządzeniach sterujących, a na suwnicy nie znajdują się żadne inne osoby.

podwieszona kaseta sterownicza: zespół urządzeń sterujących podwieszony do suwnicy i umożliwiający jej obsługę z poziomu zero.

zwykłe warunki pracy (suwnic halowych): warunki, przy których operacje wykonywane przez suwnicę mieszczą się w oryginalnych parametrach projektowych. W takich warunkach operator przebywa poza suwnicą i steruje suwnicą za pomoca podwieszonej kasety sterowniczej, a na suwnicy nie znajdują się żadne osoby.

pomost serwisowy: platforma używana przez pracowników do wykonywania napraw, inspekcji, konserwacji i regulacji suwnic.

wciągnik główny: podstawowy mechanizm suwnicy, używany do podnoszenia, opuszczania ładunków.

napędy samohamowne: napęd powodujący automatyczne spowalnianie ruchu pomostu lub wózka w chwili odcięcia zasilania.

części liny: poszczególne fragmenty liny stalowej podtrzymujące zblocze.

zwykłe warunki pracy (suwnic zdalnie sterowanych): warunki, przy których operacje wykonywane przez suwnicę mieszczą się w oryginalnych parametrach projektowych. W takich warunkach operator obsługuje urządzenia sterujące, które nie są fizycznie połączone z suwnicą.

przeciążenie: (patrz akapit 2-3.2.1.1) każde obciążenie przekraczające obciążenie nominalne.

osoba wykwalifikowana: osoba o odpowiednich umiejętnościach postępowania i rozwiązywania problemów w codziennej pracy, potwierdzonych odpowiednim doświadczeniem, szkoleniem i wiedzą, stosownym certyfikatem kwalifikacji zawodowych lub uznawanym dyplomem w odpowiedniej dziedzinie.

blokowanie/etykietowanie: umieszczenie na urządzeniu etykiety lub blokady zapobiegającej włączeniu zasilania, zgodnie z ustaloną procedurą.

wyłącznik krańcowy górny: wyłącznik ograniczający ruch wciągnika w górę.

olinowanie: system prowadzący linę przez bębny lub krążki.

szczotki szynowe: urządzenie do usuwania przeszkód oraz zanieczyszczeń, zamocowane na stałe przed zewnętrznymi kołami suwnicy na czołownicy.

wózek główny z kabiną przejezdną: wózek z zainstalowaną kabiną operatora.

obciążenie znamionowe (udźwig): wyznaczone przez producenta maksymalne obciążenie, jakie konstrukcyjnie może obsługiwać wciągnik lub suwnica.

torowisko: zespół belek, szyn, kratownic i dźwigarów, po których porusza się suwnica.

krążek linowy: koło pasowe rowkowe używane do zmiany kierunku i miejsca przyłożenia siły ciągnącej.