You are here

DŹWIGAR, POMOST – WSPORNIKI

DŹWIGAR, POMOST — Główna belka poprzeczna suwnicy (może być więcej niż jedna), która podtrzymuje wózek, opiera się na czołownicach i jest prostopadła do torowiska.

DŹWIGAR Z NAPĘDEM (DŹWIGAR „A”/„G1”) — Dźwigar, do którego przymocowany jest silnik wraz z przekładniami. W przypadku suwnic z osobnym napędem na każdym dźwigarze jest to dźwigar, na którym zainstalowane są szafy sterownicze i/lub kabina.

DŹWIGAR BEZ NAPĘDÓW (DŹWIGAR „B”/„G2”) — Dźwigar bez zamocowanego napędu, zazwyczaj, na nim mocowane jest zasilanie np. w postaci firanki kablowej.

TOROWISKO — Pozioma belka przymocowana do kolumn budynku.

DŹWIGAR POMOCNICZY (ZEWNĘTRZNY) — Dodatkowy dźwigar, biegnący równolegle do dźwigara suwnicy i podtrzymujący pomost serwisowy, szafu sterownicze, kabinę operatora itp. w celu zmniejszenia sił skręcających wywieranych przez takie obciążenia.

WCIĄGNIK POMOCNICZY — Dodatkowe urządzenie zazwyczaj przystosowane do obsługi mniejszych obciążeń z większą prędkością niż wciągnik główny.

WCIĄGNIK GŁÓWNY — Podstawowe urządzenie używane do podnoszenia i opuszczania ładunków przenoszonych przez suwnicę.

DOJAZD HAKA, KOŃCOWY — Minimalna odległość w poziomie równolegle do torowiska między osią haka a ścianą (lub kolumnami) na końcu budynku.

DOJAZD HAKA, BOCZNY — Minimalna odległość w poziomie prostopadle do torowiska między osią haka (głównego lub pomocniczego) a osią torowiska.

PRZESUWANIE SKOKOWE — Patrz „impulsowanie”. Często używane błędnie w odniesieniu do „prędkości pełzania” (patrz osobna definicja).

IMPULSOWANIE (PRZESUWANIE SKOKOWE) — Przesuwanie haka, wózka lub pomostu krótkimi, urywanymi skokami poprzez chwilowe włączanie nadajnika.

LEWY KONIEC — Określenie części lub wymiarów leżących na lewo od linii środkowej rozpiętości suwnicy, patrząc w stronę dźwigara z napędem.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA HAKA — Maksymalna odległość w pionie, jaką może osiągnąć hak. Zależna od długości liny i/lub liczby rowków bębna i wymiarów budynku.

ŁĄCZNIK KRAŃCOWY — Urządzenie elektryczne aktywowane przez ruch pomostu, wózka lub wciągnika, powodujące rozłączenie obwodu, utworzenie nowego obwodu lub zgłoszenie ostrzeżenia.

OBCIĄŻENIE STATYCZNE — Obciążenie określonej części suwnicy pozostające w stałej pozycji względem tej części.

OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE — Obciążenie przemieszczające się lub zmieniające się względem określonej części suwnicy. W przypadku wózka na obciążenie dynamiczne składa się ciężar ładunku i ciężar zblocza. W przypadku pomostu obciążenie dynamiczne to ciężar ładunku plus ciężar wózka.

OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE — Maksymalne statyczne obciążenie pionowe, jakie według założeń konstrukcyjnych może przenosić suwnica lub wciągnik.

ZAWIS ŁADUNKU — System sterowania umożliwiający płynne sterowanie wciągnikiem w kierunku podnoszenia lub opuszczania w zakresie około 40% pełnej prędkości oraz nieruchome zawieszanie ładunku na bardzo krótki czas przy zwolnionym hamulcu podtrzymującym.

WYŁĄCZNIK GŁÓWNY — Urządzenie ręczne sterujące działaniem styczników i/lub urządzeń pomocniczych w obwodzie sterowania elektrycznego.

SZYNA POMOCNICZA — Element poziomy zamontowany wzdłuż poręczy lub dźwigara, podtrzymujący ruchome wózki, do których jest podwieszona firanka kablowa. Podwieszone kable mogą przekazywać prąd z pomostu do wózka lub z pomostu do nadajnika sterującego.