You are here

WAŁ STAŁY, DYNAMICZNA

WAŁ STAŁY — Wałek stały w czołownicy, wokół którego obraca się koło.

WAŁ OBROTOWY — Wałek na kole, obracający się w łożyskach zamocowanych w czołownicy.

ŻYWOTNOŚĆ ŁOŻYSKA — Żywotność B-10 łożyska tocznego to minimalna oczekiwana liczba godzin pracy dla 90% łożysk pracujących z określoną prędkością i określonym obciążeniem.

ŁOŻYSKO DOŻYWOTNIO NASMAROWANE — Łożysko toczne dostarczane w obudowie szczelnej ze smarem odpornym na utlenianie. Takie łożysko może być eksploatowane bez ponownego smarowania co najmniej przez podany okres żywotności B-10.

ZBLOCZE HAKOWE — Zawieszony na linach zespół haka obrotowego, łożysk, krążków linowych, sworzni. W przypadku małego zblocza, hak i krążki linowe są zamontowane na tym samym elemencie, zwanym jarzmem. W przypadku dużego zblocza hak i krążki linowe są zamontowane na osobnych elementach. (Krążek jest zamocowany na czopie krążka, a hak na osobnym czopie zawieszenia obrotowego).

ZBLOCZE GÓRNE — Stały zespół krążków linowych, łożysk, czopów i ramy, zamocowany do ramy wózka i podtrzymujący zblocze ładunkowe i zawieszony na nim ładunek za pośrednictwem lin.

CZOŁOWNICA — Krótki wózek jezdny zainstalowany na jednym końcu dźwigara lub zestaw czołownic. Zestawu czołownic używa się, gdy konstrukcja zestawu szyn wymaga zastosowania więcej niż czterech kół suwnicy.

WÓZEK WYRÓWNAWCZY — Krótki wózek końcowy wahliwie połączony z jednym dźwigarem (lub elementem pośrednim) poprzez sworzeń, wokół którego wózek może się obracać w celu równoważenia obciążenia dwóch kół wózka. W tego typu konstrukcjach stosuje się między dźwigarami bardzo sztywne połączenie końcowe.

WÓZEK STAŁY — Krótki wózek końcowy sztywno przytwierdzony do jednego dźwigara. Dźwigary są połączone elastycznym cięgnem końcowym, aby umożliwić wyrównywanie obciążeń kół poprzez odchylanie skrętne dźwigarów i wyginanie cięgna końcowego.

HAMULEC ELEKTROWIROWY — Układ kontrolowania prędkości podnoszonego lub opuszczanego ładunku poprzez dodatkowe obciążanie silnika. Obciążenie wynika z interakcji pól magnetycznych wytwarzanych przez nastawny prąd stały w zwojach stojana i prądy indukowane na wirniku.

HAMULEC POSTOJOWY — Hamulec cierny suwnicy lub wózka, załączany automatycznie w chwili przerwy w zasilaniu suwnicy.

WYPUKŁOŚĆ — Nieznaczne wygięcie dźwigarów w górę, mające na celu częściową kompensację ich uginania się pod ciężarem ładunku i elementów suwnicy.

SKRAJNIA — Minimalna odległość między dowolną częścią suwnicy a najbliższą przeszkodą.

HAMOWANIE STEROWANIEM — Metoda kontrolowania procesu spowalniania ładunku poprzez zmniejszenie energii poruszającego się ładunku lub działanie siłą w kierunku przeciwnym.

PRZECIWNY MOMENT OBROTOWY — Metoda sterowania polegająca na odwróceniu zasilania silnika w celu wytworzenia momentu obrotowego działającego przeciwnie do kierunku obrotu silnika.

DYNAMICZNA — Metoda sterowania prędkością poprzez użycie silnika jako generatora, z energią rozproszoną w rezystorach.