You are here

PRĄD WIROWY – ROZSTAW SZYN

PRĄD WIROWY — Metoda kontrolowania lub zmniejszania prędkości z wykorzystaniem obciążenia hamującego generowanego przez indukcję elektryczną.

MECHANICZNE — Metoda kontrolowania lub zmniejszania prędkości z wykorzystaniem tarcia.

REGENERACYJNE — Metoda sterowania polegająca na kierowaniu energii elektrycznej generowanej przez silnik z powrotem do obwodu zasilania.

STEROWNIK — Urządzenie lub zestaw urządzeń, którego przeznaczeniem jest sterowanie w określony sposób energią dostarczaną do kontrolowanego silnika.

STEROWNIK MANUALNY — Sterownik, którego wszystkie podstawowe funkcje są wykonywane przez urządzenia sterowane ręcznie.

PANEL STEROWANIA — Zestaw podzespołów elektrycznych (magnetycznych lub statycznych) kierujący przepływem zasilania do silnika lub z niego w reakcji na sygnały z wyłącznika głównego, kasety sterowniczej lub nadajnika radiowego.

PAS DŻWIGARA — Górna lub dolna płyta dźwigara skrzynkowego.

SUWNICA DO TRANSPORTU ROZTOPIONYCH GORĄCYCH MATERIAŁÓW (KADŹ) — Suwnica pomostowa używana do transportowania i/lub wylewania stopionego materiału.

ZEWNĘTRZNA SUWNICA BRAMOWA DO ŁADUNKÓW MASOWYCH — Specjalistyczna suwnica bramowa o dużej rozpiętości i długich nogach, zazwyczaj używana do transportu ładunków masowych, na przykład rudy, węgla, wapienia lub piasku. Suwnica tego typu ma zazwyczaj z jednej lub z obu stron wysięgi przechodzące pomiędzy nogami.

PRĘDKOŚĆ PEŁZANIA — Bardzo powolna, stała prędkość ruchu wciągnika, wózka lub pomostu, zazwyczaj zawiera się w przedziale od 1% do 10% pełnej prędkości przy pełnym obciążeniu.

ŁADUNEK KRYTYCZNY — Zgodnie z definicją Komisji Regulacji Przemysłu Atomowego: „Ładunek krytyczny to ładunek tak duży, że w określonych okolicznościach jego upadek mógłby spowodować uszkodzenia prowadzące do niedopuszczalnego wzrostu radioaktywności lub negatywnie wpłynąć na zdolność bezpiecznego wyłączenia zakładu.”

UGIĘCIE POD CIĘŻAREM WŁASNYM — Pionowe przemieszczenie dźwigara suwnicy pod jego własnym ciężarem oraz ciężarem elementów trwale do niego przymocowanych, na przykład pomostu serwisowego, mechanizmu napędowego, silnika i paneli sterowania. Ugięcie pod ciężarem własnym jest w pełni kompensowane przez wypukłość dźwigara.

UGIĘCIE POD OBCIĄŻENIEM — Pionowe przemieszczenie dźwigara suwnicy pod ciężarem wózka i przenoszonego ładunku.

PRZEPONA — Pionowa płyta (lub kanał) pomiędzy pasami dźwigara, służąca do podtrzymywania pasa górnego z szyną oraz przenoszenia sił wywieranych przez obciążenia kół wózka na dźwigar. Patrz rysunek 44 w części A sekcji VII.

PUNKT DRYFU — Punkt sterowania przemieszczeniem, w którym następuje zwolnienie hamulca elektrycznego bez włączania silnika.

NAPĘD — Zespół silnika i przekładni służący do przesuwania pomostu lub wózka.

CZOŁOWNICA — Zespół składający się z elementów konstrukcyjnych, kół, łożysk, osi itp., podtrzymujący dźwigary pomostu lub ramę wózka.

ODSŁONIĘTE — Określenie części, których można dotknąć w sposób niezamierzony (dotyczy niebezpiecznych przedmiotów bez odpowiedniego zabezpieczenia lub izolacji).

KĄT BOCZNY — Kąt między liną stalową a rowkiem bębna lub krążka linowego. Kąt leży w płaszczyźnie liny stalowej, równoległej do osi bębna lub krążka linowego. Patrz rysunek 90 w części B sekcji VIII.

POMOST SERWISOWY — Pomost dostępowy z poręczą i progami do chodzenia, przymocowany do dźwigara suwnicy lub wózka w celu umożliwienia dostępu.

ROZSTAW — Odległość w poziomie między osiami szyn na dźwigarach.